+976 70007081

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлттэй танилцана уу

Монгол Улсын Их Хурал 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг баталсан. Улмаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 2019 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг нотлон баталгаажуулсан юм.

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем https://www.legalinfo.mn/ цахим санд Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нийтлэгджээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлттэй энд дарж  танилцана уу.

Leave a Reply