+976 70007081

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шалгалт зохион байгуулах тухай

Жич: Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшигч нь Эрүү, Иргэн, Захиргаа, Сум дундын шүүхийн шүүгчийн албан тушаалын төрлөөр сонгон бүртгүүлж, шалгалтад оролцоно.

     Шүүгчийн сул орон тоо зарлагдсан тохиолдолд нөөцөд бүртгэгдсэн хуульч тухайн нэр дэвшсэн /Эрүү, Иргэн, Захиргаа, Сум дундын/ шүүхийн шүүгчийн албан тушаалын сул орон тоонд нэрээ дэвшүүлэх боломжтой болохыг анхаарна уу. Нэр дэвшигч нь Эрүү, Иргэн, Захиргаа, Сум дундын шүүхийн шүүгчийн шалгалтад давхар бүртгүүлэх эрхтэй.

ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

Leave a Reply