+976 70007081

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны Шүүхийн Шүүх хуралдааны тойм 2018.08.08

  1. 13 цаг 30 минут

Б.Баяржаргалын нэхэмжлэлтэй, төрөөс гэм хорын хохирол 3,210,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.2-т  заасныг нэхэмжлэгчийн шаардлагаас зарим хэсгийг хангаж, улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдсөн болохыг дурдаж, уг шийдвэрт давж заалдах гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдаж шийдвэрлэв.

  1. 14 цаг 30 минут

 

Ч.Нямдаваагийн нэхэмжлэлтэй, төрөөс гэм хорын хохирол 8,850,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.2-т  заасныг нэхэмжлэгчийн шаардлагаас зарим хэсгийг хангаж, улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдсөн болохыг дурдаж, уг шийдвэрт давж заалдах гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдаж шийдвэрлэв.

 

 

Даргалагч шүүгч: Б.Хишигбаатар