+976 70007081

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2018.07.25

 1. 2018.07.25 10:30 П.Эрдэнэчимэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

  Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэхь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж  шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч Д.Уранзул 

  2018.07.25 09:30

  Б.Азжаргалын нэхэмжлэлтэй Ж.Цэрэндондовт холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

  Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

  Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

   

  2018.07.25 10:00

  Ж.Янжинсүрэнгийн хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

  Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

  Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар хүсэлтийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

   

  2018.07.25 10:30

  А.Сүрэнхорлоогийн хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

  Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

  Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар хүсэлтийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

   

  2018.07.25 11:00

  Д.Төртогтохын хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

  Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

  Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар хүсэлтийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

   

  2018.07.25 12:00

  М.Мягмархүүгийн хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

  Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

  Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар хүсэлтийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

   

  2018.07.25 13:30

  Бабуул трейд ХХК-ийн хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

  Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

  Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар хүсэлтийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

   

  2018.07.25 14:00

  Б.Баатарзоригийн хүсэлттэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

  Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

  Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар хүсэлтийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.