+976 70007081

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2018.07.24

  1. 2018.07.24 08:30 Б.Цагаанаагийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэхь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж  шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Уранзул     

 

  1. 2018.07.24 10:30 Ли Шан Луны  нэхэмжлэлтэй Шуай Лишинд холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.5 дах хэсэгт зааснаар зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож  шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Уранзул       

                 

  1. 2018.07.24 14:00 С.Цэрэнбямбын нэхэмжлэлтэй Б.Эрдэнэболдод холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд                            

Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

 

  1. 2018.07.24 14:00 С.Цэрэнбямбын нэхэмжлэлтэй Б.Эрдэнэболдод холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд                            

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.           

Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

 

  1. 2018.07.24 15:00 Л.Сүхтулгын нэхэмжлэлтэй Б.Амаржаргалд холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд                      

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

 

  1. 2018.07.24 15:30 О.Пагамын нэхэмжлэлтэй Д.Баатарцогтод холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд                       

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан  шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ж.Лхагвасүрэн

 

  1. 2018.07.24 15:30 Д.Баатар нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэхь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж  шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Уранзул