+976 70007081

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2018.07.23

8 цаг 30 минут

  1.  

   Д.Дэлгэрмандахын хүсэлттэй Д.Дэлгэрцэцэгийг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцээд

   Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1-д заасныг удирдлага болгон хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

   Даргалагч шүүгч: Д.Уранзул

    

   1. 08 цаг 45 минут

    

   Милл хаус ХХК-ийн хүсэлттэй Сутайн Сүмбэр Оргил ХХК-ийг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцээд

   Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хүсэлт гаргагчийн шүүхэд гаргасан хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

   Даргалагч шүүгч: Д.Уранзул

    

   1. 09 цаг 00 минут

    

    

   Б.Тэгш-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй Анард  ХХК-д  холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

   Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.2 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

   Даргалагч шүүгч: Э.Амин-Эрдэнэ

    

   1. 11 цаг 30 минут

    

   Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй Цагаанхунх бат жил ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцээд

   Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.5 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

   Даргалагч шүүгч: Д.Уранзул

    

    

   1. 13 цаг 00 минут

    

   Б.Ариунбатын  нэхэмжлэлтэй Эрмтын ам ХХК-д  холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

   Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь ханган шийдвэрлэв.

   Даргалагч шүүгч: Э.Амин-Эрдэнэ

    

    

    

    

   1. 13 цаг 30 минут

    

   Л.Мягмардоржийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцээд

   Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хүсэлт гаргагчийн шүүхэд гаргасан хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

   Даргалагч шүүгч: Д.Уранзул

    

    

   1. 14 цаг 00 минут

    

   Б.Мөнхзулын хүсэлттэй Г.Отгонгэрэлийг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцээд

   Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хүсэлт гаргагчийн шүүхэд гаргасан хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

   Даргалагч шүүгч: Д.Уранзул

    

    

   1. 14 цаг 30 минут

    

   Ц.Энхтөвшингийн хүсэлттэй хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч мөн болохыг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцээд

   Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хүсэлт гаргагчийн шүүхэд гаргасан хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

   Даргалагч шүүгч: Д.Уранзул